Skip to content
Звузити екран Розширити екран Автоматизувати екран Збільшити розмір шрифта Зменшити розмір шрифта Звичайний розмір шрифта Sitemap Голубий колір сайту Рожевий колір сайту Зелений колір сайту

Всеукраїнська громадська організація 'Асоціація - Моя Родина', УКРАЇНА БЕЗ СИРІТ


Ukrainian (UA)English (United Kingdom)German (DE)

Створено відео канал асоціації на YOUTUBE.COM

Тепер, якщо ви маєте відео-роліки зняті у будинках сімейного типу їх можна викладати на сайті http://www.youtube.com і підключати до нашого відео-каналу, який можна подивитися за адресою: http://www.youtube.com/gomoyarodyna

 

Детальніше...

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. (Iван.3:16)

Органи управління та Загальні збори Організації

Друк
Автор Ярош Наталія   
Понеділок, 07 Грудень 2009, 21:44

7. Органи управління Організації
7.1. Керівними органами Організації є Загальні збори та Правління Організації.    Контрольним Органом є Ревізійна комісія

8. Загальні збори Організації
8.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів (надалі – Загальні збори), які можуть бути черговими або позачерговими.
8.2. Чергові Загальні збори.
8.2.1. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням один раз на три роки.

8.3. Позачергові Загальні збори.
8.3.1. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням Організації в наступних випадках:
8.3.1.1.    на письмову вимогу Ревізійної комісії;
8.3.1.2.    на письмову вимогу 30% членів Організації;
8.3.1.3.    за ініціативою Президента Організації (Правління);
8.3.1.4.    у будь-яких інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Організації.


8.4. Члени Організації повідомляються про скликання та проведення Загальних зборів не пізніше, як за двадцять днів до дня, на який призначено проведення Загальних зборів, а про проведення позачергових Загальних зборів не пізніше, як за десять днів до дня на який призначено проведення позачергових Загальних зборів.
8.5. Порядок денний Загальних зборів формує Правління.
8.6. Загальні збори визнаються правомочними розглядати питання, включені до порядку денного і приймати рішення, якщо на зборах присутні більш як 60% членів Організації. Рішення приймають простою більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено статутом.
8.6.1. Загальні збори ведуться Головою, який обирається на Загальних  зборах.
8.6.2. Питання, які розглядаються Загальними зборами та прийняті ними рішення заносяться до протоколу, що ведеться секретарем.
8.7.  До виключної компетенції Загальних зборів належать наступні питання:
8.7.1.    затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;
8.7.2.    обрання Президента, Віце-Президента Організації та Ревізійної комісії терміном на три роки та їх переобрання;
8.7.3.    визначення основних напрямків діяльності Організації;
8.7.4.    реалізація права власності на кошти та майно;
8.7.5.    затвердження організаційної структури Організації;
8.7.6.    прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
8.8.    Загальні збори правомочні вирішувати будь – які інші питання, що віднесені до компетенції інших органів управління Організації.
8.9.    Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах.
8.10.    Порядок голосування (таємне чи  відкрите голосування) на Загальних зборах щодо кожного питання порядку денного визначається на самих Загальних зборах.

 

Хто нас відвідує!

Детальний перегляд