Skip to content
Звузити екран Розширити екран Автоматизувати екран Збільшити розмір шрифта Зменшити розмір шрифта Звичайний розмір шрифта Sitemap Голубий колір сайту Рожевий колір сайту Зелений колір сайту

Всеукраїнська громадська організація 'Асоціація - Моя Родина', УКРАЇНА БЕЗ СИРІТ


Ukrainian (UA)English (United Kingdom)German (DE)

Створено відео канал асоціації на YOUTUBE.COM

Тепер, якщо ви маєте відео-роліки зняті у будинках сімейного типу їх можна викладати на сайті http://www.youtube.com і підключати до нашого відео-каналу, який можна подивитися за адресою: http://www.youtube.com/gomoyarodyna

 

Детальніше...

Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою! (1Iван.3:18)

Президент. Віце-президент. Правління

Друк
Автор Ярош Наталія   
Понеділок, 07 Грудень 2009, 21:46

9. Президент. Віце-президент

9.1. Президент очолює Організацію в цілому та здійснює керівництво роботою Правління. Президент обирається Загальними зборами з числа членів Організації, терміном на три роки.
9.2. При реалізації своїх повноважень Президент:
9.2.1.    представляє Організацію без довіреності  у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними особами;
9.2.2.    представляє інтереси Організації у партнерських стосунках з іноземними організаціями, веде переговори з приводу співробітництва з ними;
9.2.3.    організовує роботу Правління, головує на її засіданнях, підписує рішення Правління та інші документи, які приймаються Правлінням на виконання Статуту;
9.2.4.    користується правом першого підпису офіційних та інших документів Організації.
9.3. Президент в межах своєї компетенції видає розпорядження.
9.4. Віце-Президент Організації обирається загальними Зборами членів Організації разом з Президентом, більшістю голосів терміном на три роки.
9.5. До компетенції Віце-Президента Організації належить:
9.5.1.    виконання поточної роботи за дорученням Президента;
9.5.2.    виконання обов’язків Президента у разі його відсутності;
9.5.3.    прийняття рішень та видача наказів, що стосуються внутрішнього    розпорядку Організації у випадку відсутності Президента Організації;
9.5.4.    вирішення інших питань, покладених на нього Правлінням.

10. Правління

10.1.  Правління є вищим керівним органом на період між загальними зборами. Засідання Правління скликаються Президентом не рідше одного разу на рік.
10.2.  До складу Правління за посадою входять Президент, Віце – Президент.
10.3.  Голова осередку Організації стає членом Правління з моменту Реєстрації (легалізації) відповідного обласного осередку.
10.4. У випадку звільнення з посади Голови осередку, особа втрачає право брати участь у роботі Правління і вибуває з його складу.
10.5. Правління здійснює наступні повноваження:
10.5.1. приймає рішення про прийом до Організації нових членів і про виключення з числа її членів;
10.5.2. розробляє і затверджує плани та програми діяльності Організації;
10.5.3. приймає рішення про створення місцевих осередків Організації, затверджує їх (статути) положення;
10.5.4. розглядає і затверджує річні результати діяльності Організації.
10.5.5. здійснює господарське управління майном та коштами;
10.5.6. здійснює інші повноваження, що віднесені до його відання  цим Статутом
10.6. Всі рішення приймаються Правлінням простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

 

Хто нас відвідує!

Детальний перегляд